Den danske bygningskultur er rig på bevaringsværdige og fredede bygninger. De repræsenterer værdi i form af arkitektur og kulturhistorie, værdier vi skal sikre og beskytte.

De kendetegnes ved store tagarealer og højt opragende tårne og spir. Om end bygningerne er gamle indeholder de ofte nyere tekniske og følsomme installationer. Der gøres i Danmark rigtig store anstrengelser for at sikre og beskytte disse gamle bygningsværker mod skader efter lynnedslag.

Electricon udfører i dag fast vedligehold og eftersyn på de danske slotte og herregårde og andre kulturelle bygningsværker, for både offentlige og private. Vi har stor erfaring med at forene de tekniske krav til effektiv lynbeskyttelse, med de særlige arkitektoniske og bygningstekniske udfordringer, disse bygninger kræver.

Denne erfaring har bidraget til mange unikke løsninger, f.eks. hvor eksisterende bygningsdele og materialer kan indgå naturligt – og dermed usynligt – i et lynbeskyttelsesanlæg.

Vi har også erfaring med at arbejde under de, ofte restriktive krav, under installationsarbejdet. Vi løser opgaven selv under krævende forhold omkring tilgængelighed, graverestriktioner eller diskretion.