Beboelse, såvel enfamiliehuse som større boligkomplekser, kan forsynes med ydre lynbeskyttelse. Det er typisk brandfare eller anden skade på bygningen, der tænkes på ved disse installationer.

Indre lynbeskyttelse anbefales også til beskyttelse af husets elektriske installationer og de følsomme elektroniske apparater der forekommer i stadig større antal, f.eks. computere, Smart TV, intelligente installationer, tyverisikring og el-køretøjer. Dertil naturligvis solceller, klimaanlæg og andre moderne faciliteter.

Direkte lynnedslag imødegås ved det ydre lynbeskyttelsessystem, der består af lynfanger på tage, nedledersystem og et effektivt jordingsanlæg. Derved ledes lynstrømmen udenom bygningen og sikkert til jord.

Den indre lynbeskyttelse skal sikre, at der ikke opstår overspænding på elnettet og andre forsyningslinjer. Det består bl.a. af transientbeskyttelse og potentialudligning. Indre lynbeskyttelse kan etableres selvom der ikke er et ydre beskyttelsessystem, blot skal der sikres en tilstrækkelig effektiv jording.

Indre lynbeskyttelse sikrer mod ødelæggende transiente overspændinger, der opstår enten ved et direkte lynnedslag i huset eller ved et lynnedslag indenfor nogle kilometers aftand.

Ved nybyggeri kan vi med fordel blive involveret meget tidligt i processen, så bl.a. jordingsanlægget kan sikres den bedste og mest økonomiske udformning.

Dette kan indbefatte forskellige løsninger f.eks. dybdeelektroder, ringjord eller fundamentsjord, eller en kombination. Det afhænger af mulighederne på stedet, som vi gerne rådgiver om.

Er bygningen allerede opført løser vi også opgaven. Med dybdeelektroder, der kan placeres uden egentligt gravearbejde, kan vi sikre en effektiv jordforbindelse under vanskelige forhold.

Electricon har den professionelle viden og de rette materialer til at løse disse opgaver. Ved mindre anlæg f.eks. enfamiliehuse vil det typisk være i samarbejde med en lokal elinstallatør, og ved større anlæg som underentreprenør under EL/Teknik-entreprisen og Råhus entreprisen.

Stråtækte ejendomme har gennem tiden været forsynet med lynafleder. Dette behov har ikke ændret sig, tværtimod. Et lynnedslag vil have altødelæggende konsekvenser, men Electricon har erfaringen der løser lynbeskyttelsen på en effektiv og økonomisk måde.