Electricon A/S er en selvstændig og privat virksomhed med hovedkontor centralt beliggende i Ikast i Midtjylland. Vi har projektkontorer ifm. vores større projekter rundt omkring i Danmark, ligesom vi har et servicelager på Amager, til servicering af vores projekter i Københavnsområdet og på Sjælland. Vores ca. 25 medarbejdere er strategisk placeret til servicering af kunder og projekter over hele Danmark med projektering, installation og vedligeholdelse af systemer til lynbeskyttelse af bygninger og installationer, hvor personsikkerhed, drifts- og forsyningssikkerhed eller bevaringsværdighed er væsentligt. Beskyttelse af bygninger, tekniske installationer og produktionsanlæg med eksplosionsfarlige områder, elektrisk sikring af medicinske rum på hospitaler, samt eftersyn på militære installationer er blot eksempler på specialkompetencer i Electricon A/S.

Electricon blev etableret den 1. juli 2007 og har siden starten været fokuseret på lynbeskyttelse, jording og potentialeudligning. I 2012 skiftede virksomheden navn til Global Lightning Protection Services A/S – eller i daglig tale GLPS, da virksomheden blev fusioneret sammen med Highvoltage.dk ApS og Testinglab Denmark ApS, begge associerede virksomheder, der alle arbejdede intenst med udvikling og test af lynbeskyttelse til vindmøller.

Den 1. januar 2015 opkøbte vi alle aktiver og aktiviteter i Jydsk Lynafleder A/S, der blev etableret i 1997 af Bent Lindved.  Jydsk Lynafleder har i alle årene beskæftiget sig med lynbeskyttelse af bygninger og installationer, og vi har siden videreført denne aktivitet med en god vækst i aktivitet og kompetencer.

Den 1. oktober 2018 frasolgte vi vores ingeniør- og testaktiviteter specielt rettet imod vindmølleindustrien, samtidigt med at vi skiftede navnet tilbage til Electricon A/S.

Kim Bertelsen der oprindeligt stiftede og er nuværende ejer af Electricon A/S, har siden 1991 beskæftiget sig med lynbeskyttelse på bygninger, vindmøller og installationer.