SAB jording

 

Tilbage til ordbogen

SAB står for Speciel Arbejdsbeskrivelse, der bl.a. udarbejdes af BaneDanmark.

Der gælder f.eks. særlige hensyn ved elektrificerede jernbaner, hvor der arbejdes med store strømme og høje spændinger, sammen med andre anlæg.
Electricon er fortrolig med disse særlige forskrifter, og indgår derfor som vigtig leverandør ved sådanne installationer.