Risikoanalyse

Bygninger, vindmøller og andre høje objekter er udsat for lynnedslag, og risikoanalyse og -styring er nøglefaktorer til sikker og pålidelig drift af sådanne kritiske installationer. Vi udfører risikostudier på forskellige niveauer og arbejder tæt sammen med vores kunder om at definerer risikostyringsstrategier.

En risikoanalyse vil besvare en række spørgsmål såsom:

  • Hvor ofte forventes det at et lynnedslag vil forekomme
  • I hvilken grad vil lynnedslaget have indflydelse på person-, drifts- og forsyningssikkerheden.
  • Hvordan vil lynskader have indflydelse på drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Risikoen for at blive ramt af lyn er noget af det første der skal vurderes ved anvendelse af numeriske værktøjer i kombination med statiske data fra lynregistreringssystemer. Sådanne analyser kan udføres på hele bygninger, installationer eller vindmølleparker for derved, at identificerer de områder der er udsatte - og for forskellige størrelser af lyn.

Kontakt os