Transientbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse har til formål at beskytte elektriske installationer og anlæg mod transiente overspændinger og impulser, som f.eks. kan opstå ved lynnedslag, i forbindelse med arbejde på elnettet og fra tilsluttet elektrisk udstyr som motorer og transformere.

Transientbeskyttelse opdeles i forskellige klasser (grov, mellem og fin), der bl.a. afhænger af restspændingen efter transienten er afledt. Når spændingen igen er normal, vil der ikke længere ske en afledning.
Transientbeskyttelsen skal tilsluttes en effektiv jordforbindelse, så transienten ledes direkte til jorden – og dermed uden om det udstyr, der skal beskyttes.
Transientbeskyttelse skal kombineres med potentialudligning, for at undgå potentialeforskelle mellem installationer og følsomt elektronisk udstyr, som kan føre til overslag, der typisk opstår internt i det følsomme elektroniske udstyr, eller mellem elektronisk udstyr og andre ledende dele.

ELECTRICON tilbyder vurdering af beskyttelsesforanstaltninger mod direkte lynnedslag ud fra anbefalingerne i IEC 62305 og transientbeskyttelse, beskrevet i DS/HD 60364.

ELECTRICON kan rådgive, projektere og installere transientbeskyttelse indenfor:

Faglig viden og inspiration

Hvad er lynbeskyttelse?

Lynbeskyttelse har til formål at forhindre skader på mennesker, bygninger og inventar, som følge af direkte eller indirekte lynnedslag.