De nyeste principper - de bedste materialer - solid viden

Electricon har erfaring med alle typer projekter

Electricon A/S styrker ledelsen

Flemming Schultz (tv.) og René Østergaard Jensen (th.) glæder sig til samarbejdet. Som en del af ambitionen om at styrke ...
Læs mere
Lars Hovgaard Bestyrelsesformand

Ny bestyrelsesformand i Electricon A/S

Den nye formand for bestyrelsen i Electricon A/S er Lars Hovgaard fra Vejle. Markedet for lynbeskyttelse af bygninger vokser – ...
Læs mere

Ingeniørfirmaet SORI

Udtalelse fra rådgiver for Slots- og kulturstyrelsen vedr. reparation af eksisterende lynsikringsanlæg på Gråsten slot: Electricon udførte reparation af det ...
Læs mere

 

Installation - rådgivning - test og vedligehold

Lynbeskyttelse

Lynnedslag vil udføre store skader på mennesker, tekniske installationer og udstyr samt på selve bygningen. Et lynnedslag skaber overspænding i de elektriske anlæg, ødelægger elektronik, skaber driftsstop og produktionstab og i værste tilfælde starter en brand.

Jordingsanlæg

Jordingsanlæg er vigtige for enhver elektrisk installation og lynbeskyttelse. Electricon har den viden, erfaring og installations kapacitet der skal til, for at udføre anlæg til ethvert formål.

Potentialudligning

Alle ledende dele skal forbindes til hovedudligningen. Afhængig af funktionaliteten af installationen, bygningen eller anlægget kan det være nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse har til formål at beskytte elektriske installationer og anlæg mod transiente overspændinger og impulser, som f.eks. kan opstå ved lynnedslag, i forbindelse med arbejde på elnettet og fra tilsluttet elektrisk udstyr som motorer og transformere.