Electricon: Lynbeskyttelse, jording, potentialudligning, transientbeskyttelse

Lynbeskyttelse, jordingsanlæg og potentialudligning

- så du får en mere tryg og sikker hverdag

Lynbeskyttelse

Lynnedslag vil udføre store skader på mennesker, tekniske installationer og udstyr samt på selve bygningen. Et lynnedslag skaber overspænding i de elektriske anlæg, ødelægger elektronik, skaber driftsstop og produktionstab og i værste tilfælde starter en brand.

Jordingsanlæg

Jordingsanlæg er vigtige for enhver elektrisk installation og lynbeskyttelse. Electricon har den viden, erfaring og installations kapacitet der skal til, for at udføre anlæg til ethvert formål.

Potentialudligning

Alle ledende dele skal forbindes til hovedudligningen. Afhængig af funktionaliteten af installationen, bygningen eller anlægget kan det være nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse har til formål at beskytte elektriske installationer og anlæg mod transiente overspændinger og impulser, som f.eks. kan opstå ved lynnedslag, i forbindelse med arbejde på elnettet og fra tilsluttet elektrisk udstyr som motorer og transformere.

Vi har mere end 20 års erfaring inden for lynbeskyttelse og leverer individuelle løsninger i høj kvalitet

Electricon laver projektering, installation og vedligehold af systemer til lynbeskyttelse, jording, potentialudligning og beskyttelse af overspænding og transienter på bygninger og installationer, hvor personsikkerhed, drifts- og forsyningssikkerhed eller bevaringsværdighed er væsentligt.

Vi har lavet beskyttelse af bygninger, tekniske installationer og produktionsanlæg med eksplosionsfarlige områder, elektrisk sikring af medicinske rum på hospitaler, samt eftersyn på militære installationer.

Electricon er eksperter i lynbeskyttelse og står altid klar med rådgivning lige fra design til valg af produkter og til installation, servicering og eftersyn.

Sikkerhed - Kvalitet - Stabilitet

Kontakt os i dag