Datacentre

Hvor der er data, er der sårbarhed, og derfor er datacentre i en risikogruppe for sig selv, hvor der skal træffes ekstraordinære foranstaltninger mod tab af data og til at sikre stabil drift.

Det kan vi hjælpe med

Electricon har stor erfaring med installation af anlæg til lynsikring, jording og potentialudligning i datacentre, banker og lignende organisationer.

Lynfang opfanger lyn, før det rammer konstruktionen.

Lynbeskyttelsessystemer skal sikre, at direkte eller indirekte lynnedslag ikke kan påvirke de sårbare dataanlæg inde i bygningen.

Sikring af datahallernes tag er en opgave for sig. En datahal med et tagareal på for eksempel 25.000 m2 udgør en væsentlig risiko for direkte lynnedslag. Det stiller seriøse krav til dimensioneringen af lynfangeranlægget og de tilhørende nedleder- og jordingsanlæg. Det er en opgave, som Electricon har stor erfaring med at udføre.

Tekniske anlæg i tilknytning til et datacenter skal sikres som for eksempel højspændingsanlæg og nødforsyningsanlæg.

Også her er Electricon den rette samarbejdspartner, med den nødvendige erfaring i projektering og installation.

Banker og bankcentre er også kendetegnede ved en høj koncentration af IT-udstyr. Disse er derfor også omfattet af skærpede krav til vurdering af behovet for overspændingsbeskyttelse.

Med indførelsen af Standardsamlingen DS/HD 60364 skal udstyr til beskyttelse mod transiente overspændinger anvendes i flere

specifikke tilfælde for eksempel i IT-centre, på museer, i banker og i landbrug.

I alle andre tilfælde skal der gennemføres en risikovurdering for at fastslå, om udstyr til beskyttelse mod transiente overspændinger er nødvendig.

Bygninger og anlæg sikres med både udvendig og indvendig lynsikring. Den udvendige lynsikring opfanger direkte

lynnedslag og leder det sikkert til jord udenom bygning og forsyningsinstallationer.

Den indre lynsikring handler om transiente overspændinger, der kan opstå på mange måder. Mest skadelig er effekten fra et lynnedslag i bygningen eller i nærheden af bygningen, men selv et lynnedslag flere kilometer væk kan forårsage store skader på følsom elektronik.

Electricon har det rette udstyr og en stor erfaring med sikker beskyttelse af både store og små IT-tunge projekter.

Vi sidder klar til at hjælpe

Ønsker du vores hjælp eller har du yderligere spørgsmål så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe.

Andre løsninger