Transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse betyder beskyttelse imod transiente overspændinger – og kaldes ofte også for SPD beskyttelse. SPD er en forkortelse for ’Surge Protective Device’. Det engelske ord ’surge’ betyder altså en overspænding – og er ofte en overspænding med et vist højt energiniveau, der kan stamme fra et lynnedslag, enten direkte eller indirekte i en bygning, eller fra bygningens forsyningsinstallation.  Transienter eller overspændinger kan optræde på alle type kabelinstallationer, højspænding, lavspænding eller automatik-, signal- og IT-installationer.

SPD, transientbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse er altså helt det samme.

I langt de fleste elinstallationer er der i dag, iht. DS/HC 60364-4-443, et krav om, at der skal installeres beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger. Transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse er indirekte lyntransienter og koblingsoverspændinger stammer fra koblinger i de primære høj- og lavspændings-forsyningsinstallationer.

Kravet omfatter installation af en Type 2 transientbeskyttelse.

De eneste undtagelser for kravet om SPD-beskyttelse er i boliger, hvor en risikovurdering iht afsnit 443.5 i standarden skal godtgøre, at risikoen er så lav, at det ikke er nødvendigt at installerer beskyttelsen.

Electricon kan hjælpe med udarbejdelse af risikovurdering. Hvis der ikke udarbejdes en risikovurdering, skal kravet om installation af overspændingsbeskyttelse altid overholdes.

En overspændingsafleder i en lavspændingsinstallation installeres imellem de tre faser og nul på jordingsanlægget.   På et automatik-, signal eller IT-anlæg installeres transientbeskyttelse imellem de enkelte signalledere og jord, samt indbyrdes imellem signallederne.

Lynstrømsbeskyttelse – Type 1 beskyttelse

Type 1 beskyttelse er til installationer, hvor der er installeret et ydre lynbeskyttelsessystem på bygningen.  Lynstrømsaflederen skal monteres i installationens hovedtavler, hvor eksterne installationer går ind i bygningen udefra. Type 1 aflederen er dimensioneret til at lede en væsentligt højere energi/strøm, end en traditionel Type 2 transientbeskyttelse.  En lynstrømsafleder kan ikke alene beskytte en anlæg, men skal suppleres af en type 2 afleder – eller vælges som en Type 1/Type 2 kombinationsafleder.  En Type 1 afleder til et 230/400 V anlæg dæmper typisk overspændingerne til 2.000V – 4.000V.

Transientbeskyttelse – Type 2 beskyttelse

I installationer uden lynbeskyttelse skal der installeres transientbeskyttelse i Type 2 i installationens udgangspunkt i hovedtavler eller hvor kabler går ind i bygningen ude fra. En type 2 beskyttelse til et 230/400V anlæg begrænser typisk overspændingen ned til 1.000V – 2.000V.

 

Apparatbeskyttelse – Type 3 beskyttelse

For at beskytte apparater og brugsgenstande mod internt koblede transienter, kan der installeres en type 3 afleder i apparatet – eller umiddelbart foran apparatet. Denne apparatbeskyttelse kaldes en type 3 beskyttelse, og beskytter typisk i et 230V anlæg ned til et overspændingsniveau på 1.000V – 2.000V.

It-, data- og signalbeskyttelse

Til alle gængse former for kommunikations-, data- og signalanlæg findes der transientbeskyttelse i både Type 1, Type 2 og ofte også type 3 afledere.   Det er af stor betydning for at anlægs immunitet imod lyn og overspændinger, at de svageste og mest sårbare installationer beskyttes på lige fod med de mere robuste el-forsyningssystemer.   For at vælge den rette transientbeskyttelse, er det vigtigt at kende signalets maksimale driftsspænding, samt leder antal og kommunikationshastighed. Det anbefales at vælge en overspændingsafleder, der er konstrueret og testet til den konkrete signalform.

Brug for rådgivning?

Electricon har den nødvendig viden og kompetence til at rådgive vores kunder. Vi leverer også gerne hele specifikations- og/eller materialepakken til de ansvarlige installatører og/eller tavlebyggere. 

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi deler gerne vores viden og erfaring og har du et spørgsmål til transientbeskyttelse, så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

Eksempler på transientbeskyttelse

Electricon Jordingsanlæg
Electricon Jordingsanlæg
Electricon Transientbeskyttelse
Electricon Transientbeskyttelse