Potentialudligning

Hos Electricon er vi eksperter inden for professionel potentialudligning, hvor vi garanterer en enestående kvalitet. Udførelsen af potentialudligning kræver nemlig specialviden, da der er specifikke krav, som vi hos Electricon har fuld indsigt i. Vi er velbevandrede i forskellige installationsmiljøer, hvor potentialudligning er påkrævet og har indgående kendskab til de krav, der stilles til udligning og valg af komponenter.

Ved at vælge Electricon som din rådgiver, sparringspartner eller entreprenør af udligningsforbindelser, får du en samarbejdspartner med omfattende erfaring inden for montering af potentialudligning i alle former for miljøer, byggerier og brancher.

Lad os indlede dialogen med en uforpligtende samtale om din opgave, så vi bedst muligt kan hjælpe dig videre.

Potentialudligning forebygger spændingsforskelle og farlige situationer

Potentialudligning dækker over et begreb, der efterhånden ses i mange forskellige typer installationer. En potentialudligning betyder, at to ledende dele forbindes sammen for at undgå en spændingsforskel i tilfælde af fejl, kortslutning, lynnedslag eller evt. elektrostatisk opladning. Udligningsforbindelsen skal sikre, at der ikke kan opstå en farlig berøringsspænding – eller en spænding der er så høj, at der evt. kan springe en gnist. 

Potentialudligning opdeles ofte i følgende hovedgrupper:

 • Beskyttende potentialudligning iht. DS/HD 60364
 • Supplerende beskyttende potentialudligning iht. DS/HD 60364
 • Lyn-potentialudligning iht. DS/EN 62305-4
 • ATEX-potentialudligning iht. DS/EN 60079-14

Beskyttende potentialudligning iht. DS/HD 60364

Den beskyttende potentialudligning blev tidligere kaldt ’hovedudligning’ – og skal i dag udføres i enhver elinstallation, som vi hos Electricon kan være behjælpelige med. Den beskyttende potentialudligning omfatter alle indgående metalliske dele, som kan medføre en farlig spænding, og som ikke direkte er en del af det elektriske system. 

Eksempler på metalliske dele kan være:

 • Rør, der går ind i bygningen udefra, f.eks. vand, varme, gas mv.
 • Fremmed ledende dele
 • Tilgængelig armering i betonkonstruktioner

Disse metalliske dele skal udlignes til den samlede beskyttende potentialudligning, hvor disse går ind i bygningen. Der findes klemmer og forbindelseskomponenter til enhver potentialudligning og Electricon er gerne behjælpelig med at dimensionerer og vælge den nødvendige løsning.

Den beskyttende potentialudligning skal forbindes til installationens hovedjordklemme via udligningsforbindelser iht. afsnit 544.1, hvor 25mm2 kobber dog er det maksimale tværsnit.

Supplerende beskyttende potentialudligning iht. DS/HD 60364

Supplerende beskyttende potentialudligning i en bygningsinstallation omfatter supplerende udligning mellem de udsatte dele i fastmonteret materiel og fremmed ledende dele, herunder metallisk armering i betonkonstruktionerne.

Der er krav om supplerende potentialudligning i følgende områder i en installation iht. DS/EN 60364 – Del 2:

 • Badeområder
 • Svømmebassiner og springvand
 • Landbrug og gartnerier
 • Ledende rum med begrænset bevægelighed
 • Medicinske områder
 • Områder til dyrehold på markedspladser, forlystelsesparker, i cirkusser og lignende steder.

Den supplerende potentialudligning skal udføres ved at forbinde det lokale beskyttelseslederpotentiale med de fremmelede dele i området. Ofte er kravet begrænset til 2,5mm2 kobber med mekaniske beskyttelse af lederen.

Lyn-potentialudligning iht. DS/EN 62305-4

I et lynaflederanlæg skal der, som et supplement til den installationsmæssige potentialudligning, der udføres i enhver elinstallation, foretages yderligere lyn-potentialudligning af bl.a. følgende anlægsdele:

 • Armering i støbte betonkonstruktioner til søjler, skakte, vægge og etagedæk
 • Elevatorstyr (kan med fordel udlignes til armeringen i elevatorskakten)
 • Ventilationsanlæg
 • Kabelføringsveje
 • Rørsystemer til sprinkler, vand, varme, gas m.v.
 • Ledende facadesystemer

Alle disse udligningsforbindelser skal forbindes til det samlede beskyttende udligningssystem og tilsluttes i sidste ende til den samme hovedjordklemme.

ATEX-potentialudligning iht. DS/EN 60079-14

I eksplosionsfarlige installationsmiljøer med ATEX-klassificerede zoner, skal der udføres gennemgribende
potentialudligning. Standarden er skrevet ind i den danske lovgivning, så det skal betragtes som et lovkrav
at standarden følges fuldt ud. Der er forskellige metoder, der skal anvendes, afhængig af klassifikationen og
den helt konkrete situation.

Electricon - din partner til sikker potentialudligning

Når det kommer til professionel potentialudligning, kan du trygt regne med Electricon som din pålidelige partner. Vores ekspertise og høje kvalitetsstandarder sikrer, at udførelsen af potentialudligning sker med den nødvendige specialviden og indsigt i de specifikke krav, der stilles.

Vores kompetencer dækker en bred vifte af potentialudligningstyper, såsom beskyttende potentialudligning, supplerende beskyttende potentialudligning og lyn-potentialudligning. Vi sikrer, at der etableres effektive udligningsforbindelser mellem ledende dele for at undgå farlige spændingsforskelle ved fejl, kortslutning, lynnedslag eller elektrostatisk opladning.

Vores fokus er at skabe trygge og sikre installationer ved at forhindre farlige situationer som følge af spændingsforskelle. Derfor er vi altid klar til at indlede en uforpligtende samtale om din opgave, så vi bedst muligt kan hjælpe dig videre. Lad Electricon være din partner i sikker potentialudligning og få en løsning, der er skræddersyet til dine behov.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi deler gerne vores viden og erfaring og har du et spørgsmål til potentialudligning, så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

Eksempler på potentialudligning

Electricon Potentialudligning
Electricon Potentialudligning
Electricon transientbeskyttelse
Electricon lynbeskyttelse
Electricon Potentialudligning