Normer og bekendtgørelser kræver potentialudligning, som en fundamental del af enhver elektrisk installation – og ethvert lynbeskyttelsesanlæg. Alle fremmedledende dele skal forbindes til hovedudligningssystemet. Afhængig af funktionaliteten af installationen, bygningen eller anlægget er det ofte nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Hospitaler, farmaceutisk eller kemisk industri, banker, Atex og datacentre eller militære installationer. Disse er bare nogle få eksempler på installationer, hvor potentialudligning er vigtig og påkrævet for at sikre en sikker og stabil drift.

I ethvert lynbeskyttelsessystem er potentialeudligning essentiel for at opnå beskyttelse imod de indirekte effekter af lynet og for at sikre god EMC i installationen.

Electricon har speciel viden om potentialudligning fra utallige projekter og har de nødvendige kapaciteter til, at påtage sig meget store projekter.

Faglig viden og inspiration

Hvad er potentialudligning

Steldele og fremmede ledende dele f.eks. vandrør og ventilationskanaler, skal holdes på samme eller omtrent samme niveau eller potentiale. Denne proces kaldes udligning, ofte betegnet potentialudligning.