Produktionsanlæg

Moderne produktionsindustri består af komplekse og sårbare produktionsanlæg. Lynsikring, jording og potentialudligning er vitale forholdsregler for at sikre personsikkerhed såvel som drift.

Electricon hjælper med risikovurdering i henhold til forskellige sikringsniveauer

Electricon er den rette partner til at varetage installation og vedligeholdelse af beskyttelsesanlæg, så driften er sikret mod elektriske skader fra direkte- eller indirekte lynnedslag eller andre skader, som følge af transienter eller overspænding for eksempel via forsyningslinjer.

Udover direkte elektriske skader kan gnistdannelse være et problem, og det skal derfor imødegås. I ATEX-miljøer, for eksempel ved pulverhåndtering, gasser eller kemikalier, kan gnistdannelse medføre eksplosionsfare.

I disse miljøer har Electricon stor erfaring med etablering af potentialudligning.

potentialudligning indgår også som en væsentlig del af personsikkerheden både ved direkte berøring og ved udligning af det elektriske potentiale mellem bygningsdele.

Landbrug

Landmænd er i dag afhængige af, at elektronikken virker i for eksempel computere, ventilation, malkerobotter og fodringsanlæg.

Selvom et direkte lynnedslag er en fare for bygningen, og naturligvis også for dyr og maskiner inde i bygningen, så skyldes de fleste skader som regel den overspænding, der rammer elektrisk udstyr og elektronik via forsyningsnettet.

Lynet kan finde vej på mange måder. Et lynnedslag i det elektriske hegn har direkte adgang til det følsomme udstyr i stalden.

Hvis der ikke er installeret et lynsikringsanlæg, vil lynet finde den mest effektive vej til jord. Det er sjældent den mest hensigtsmæssige.

Når lynet slår ned i jorden, vil strømmen brede sig ud i jorden i alle retninger. Da der er modstand i jorden, vil der opstå spændingsforskel, og hvis man står i nærheden – eller en ko gør det – kan der opstå en stor spænding mellem benene. En såkaldt skridtspænding. Denne spænding – der er strøm – kan være dødelig.

Siloer og tanke

Siloer og tanke rager op i landskabet og giver øget fare for lynnedslag. Samtidigt er de store lagre ofte fyldte med pulver eller brændbare væsker, hvilket øger risikoen for følgeskader ved et lynnedslag.

Udover den traditionelle lynbeskyttelse af disse bygninger, er Electricon også fortrolig med de særlige ATEX-krav, altså beskyttelse med elektriske udladninger i eksplosionsfarlige miljøer.

Lagerbygninger

Moderne lagerbygninger er i dag fyldt med elektronik. For eksempel er robotlagre meget afhængig af avancerede systemer til at placere og finde varer rundt i bygningen.

Et lynnedslag kan meget hurtigt sætte denne avancerede teknologi ud af spil, og derfor er lynbeskyttelse nødvendig, for at sikre produktionen.

I sådanne bygninger er den indre lynbeskyttelse meget vigtig. Det drejer sig om at sikre potentialudligning, så alle elektriskledende dele som for eksempel rør, kabelkanaler, kraner, maskindele og så videre er elektrisk forbundene. Dermed har de samme potentiale, hvilket reducerer risikoen for, at mennesker og maskiner kommer til skade ved et direkte eller indirekte lynnedslag.

Vi sidder klar til at hjælpe

Ønsker du vores hjælp eller har du yderligere spørgsmål så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe.

Andre løsninger