Eftersyn og Vedligeholdelse

Hos Electricon lægger vi stor vægt på at levere professionel service og omhyggelige eftersyn, hvor intet overlades til tilfældighederne. Vi går grundigt til værks og fokuserer på selv de mindste detaljer for at sikre, at dit lynbeskyttelsessystem er i optimal stand og fungerer fejlfrit.

Vores dedikerede team af eksperter er trænet til at udføre inspektioner med præcision og nøjagtighed, og vi er altid opmærksomme på at identificere potentielle problemområder, før de udvikler sig til større udfordringer. Vi sætter en ære i at sikre, at din bygnings lynbeskyttelse er af højeste standard og leverer den beskyttelse, den skal.

Vigtigheden af regelmæssig kontrol og eftersyn

Et lynbeskyttelsessystem skal kontrolleres og efterses med jævne intervaller for at sikre funktionaliteten i anlægget. Det er væsentligt, at alle tilgængelige anlægsdele efterses visuelt – og alle forbindelser i anlægget skal kontrolmåles for at sikre, at alt stadigt er forbundet som oprindeligt.

Eftersynet skal udføres med et fast interval iht. anlæggets beskyttelsesklasse, efter større ændringer på bygningen, hvor dele af lynbeskyttelsessystemet har været adskilt og efter et tordenvejr, hvor der er mistanke om at anlægget kan have været ramt af et lyn.

Service og eftersyn fra A til Z

Hos Electricon tager vi os af service og eftersyn fra A til Z. Vi varetager alt fra den grundige visuelle inspektion til præcis sløjemodstandsmåling, måling af overgangsmodstand til neutral jord, inspektion af transientbeskyttelse og omfattende rapportering. Læs videre nedenfor for at få indblik i hver enkelt del af vores omfattende tjenester. Vores dedikerede tilgang sikrer, at intet overlades til tilfældighederne, og at din lynbeskyttelsesløsning altid er i perfekt stand.

Visuel inspektion

Den visuelle inspektion består af en gennemgang af hele bygningens ift. eventuelle ændringer, hvor dele af lynbeskyttelsen kan være adskilt – eller ved udvidelser, der ikke er dækket af lynbeskyttelsessystemet. Det omfatter også hvis der f.eks. er monteret en ny vejrstation, en antenne eller et solcelleanlæg.  I nogle tilfælde, hvor der ikke er adgang til alle tagflader, kan der evt. foretages visuel inspektion med drone, som ligeledes giver et godt overblik.

Sløjfemodstandsmåling

Vores system gennemgår omhyggelige kontroller af de primære elektriske forbindelser for at sikre, at alle modstande er i perfekt tilstand uden afbrydelser eller begyndende korrosion. Med specialiserede instrumenter måler vi sløjfemodstande i milliohm med absolut nøjagtighed, selv i det laveste modstandsområde.

Måling af overgangsmodstand til neutral jord

For at opretholde den afgørende forbindelse i jordingsanlægget, gennemgår vi en nøje kontrol af den samlede overgangsmodstand til neutral jord. Ved hjælp af ‘fall-of-potential-metoden’ måler vi overgangsmodstanden i forhold til referenceelektroder, som er præcist placeret i fjern jord – ofte hundreder af meter væk fra selve anlægget. Denne målepræcision sikres ved omhyggelig dokumentation og kontrol af referenceelektrodernes præcise placering i neutral jord.

Inspektion af transientbeskyttelse

I vores lynbeskyttelsesanlæg er inspektionen af transientbeskyttelsen afgørende, da den sikrer udskiftning af eventuelle defekte overspændingsafledere. Vi efterlever en nøje procedure for at opretholde den optimale beskyttelse og sikkerhed.

Grundig og veludført rapportering

Vores engagement i kvalitet og gennemsigtighed er yderligere understreget gennem en omfattende eftersynsrapport, hvor alle målinger og observationer er nøje beskrevet. Eventuelle påviste fejl og mangler beskrives nøje for at sikre fuld gennemsigtighed og muliggøre rettidige korrektioner.

Vi sidder klar til at hjælpe

Ønsker du vores hjælp til erfaring til eftersyn og vedligeholdelse eller har du yderligere spørgsmål så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe.