Rådgivning og risikovurdering

Rådgivning og risikovurdering

Rådgivning og risikovurdering

Vores ekspertstab af ingeniører og teknikere står klar til at guide vores kunder gennem den optimale lynbeskyttelse, jording, potentialudligning og transientbeskyttelse. Vi tager hånd om udførelsen af nødvendigt arbejde, men fungerer også som kompetente rådgivere for entreprenører, der ønsker at installere komponenter og systemer selv. Vores mål er at vælge de rette løsninger, der beskytter slutkunden mod irriterende og omkostningsrige skader.

Fra rådgivning til praktisk implementering

Vi rådgiver i alle aspekter af etablering af lynbeskyttelse, jordingsanlæg, potentialudligning og transientbeskyttelse – og specielt ved nye systemer er det vigtigt at vælge de helt rette metoder fra starten. Vi sidder med i de danske standardiseringskomiteer S-564 for elektriske installationer og S-581 for lynbeskyttelse, hvor Electricon i lyn-komiteen har haft formandskabet de sidste mere end 10 år. Vi har en omfattende viden om de relevante standarder, hvilket sikrer, at vores rådgivning sikrer overholdelse af alle gældende regler for de valgte løsninger.

Ved implementering af lynbeskyttelse på eksisterende bygninger og anlæg finder vi løsninger, der effektivt reducerer risikoen for skade og forstyrrelser. Vores styrke ligger i praktisk erfaring med gennemførelse, og vi er eksperter i at finde den optimale løsning – der er altid en vej frem.

Professionel risikovurdering for effektiv lynbeskyttelse

Vi rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af en konkret risikovurdering forud for valget af beskyttelsesforanstaltningerne. Risikovurdering foretages efter standarden DS/EN 62305-2 og omfatter grundlæggende en beregning af den forventede nedslagsfrekvens af både direkte og indirekte lynnedslag til bygningen og forsyningsinstallationerne. Baseret på nedslagsfrekvensen, bygningens indretning og anvendelse, og specielt antallet af personer i bygningen, fastlægges forskellige risikofaktorer og risikoniveauet uden installeret lynbeskyttelse kan beregnes. Hvis dette beregnede risikoniveau er højere end det tilrådelige iht. standarden, bygherrens eller forsikringsselskabets krav, skal der gøre noget.

Risikoen reduceres i beregningen ved virtuel implementering af forskellige beskyttelsesforanstaltninger indtil det tålelige risikoniveau er opnået. Kendes bygningens og de installerede systemers finansielle værdi, kan der laves beregning på forventede tab som følge af skader – og dermed kan tilbagebetalingstiden på omkostningen til lynbeskyttelsessystemet beregnes.

Risikovurderingen udføres tidligt i byggeforløbet og opdateres løbende i takt med øget indsigt i bygningens detaljer og relevante systemer. Når bygningen er færdig, afsluttes risikovurderingen med konklusionen om det endelige risikoniveau. For at sikre kontinuerlig beskyttelse skal risikovurderingen vedligeholdes i hele bygningens levetid. Vi sørger for, at anlægget altid er tilstrækkeligt beskyttet og opdateret for at minimere risikoen effektivt.

Kontakt os allerede i dag for ekspertise og rådgivning

Ønsker du at gøre dit hjem eller virksomhed mere sikker mod lynskader? Søger du viden om risikovurdering og vil gerne vide, hvordan du kan minimere din konkrete risiko for lynnedslag eller forstyrrelser? Eller har du specifikke problemstillinger omkring lynbeskyttelse, hvor du kunne bruge vores erfarne råd og vejledning?

Så tøv ikke med at kontakte os allerede i dag. Vi er eksperter inden for lynbeskyttelse og står klar til at hjælpe dig med at sikre dit hjem eller din virksomhed mod potentielle skader og tab forårsaget af lynnedslag.

Vi står til rådighed for at besvare dine spørgsmål og løse eventuelle bekymringer, du måtte have omkring lynbeskyttelse. Vores mål er at sikre, at du har den nødvendige viden og tillid til at beskytte dit hjem eller din virksomhed mod lynets luner.

Kontakt os i dag, og lad vores ekspertise og erfaring skabe tryghed for dig og dine værdier. Vi ser frem til at hjælpe dig med skræddersyede løsninger, der passer til dine unikke behov og budget.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi deler gerne vores viden og erfaring og har du et spørgsmål til rådgivning og risikovurdering så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig.