Vores specialuddannede teknikere udfører periodevis inspektion og vedligeholdelse på lynbeskyttelsessystemer. Under inspektionen gennemgås alle dele visuelt for løse forbindelser, tæring eller forandringer i bygningen, der kræver tilpasning af lynbeskyttelsesanlægget. Den elektriske modstand i anlægget måles med lav-ohmmetre og dokumenteres i inspektionsrapporter for sammenligning med tidligere målinger.
Inspektion af jordingsanlæg er ligeledes et vigtigt område
Inspektioner af jordingsanlæg udføres med løbende interval så modstande og funktionalitet er verificeret.
I områder med anti-statiske krav, enten på grund af eksplosionsfare eller for beskyttelse af følsomt udstyr, skal alle ESD-hjælpemidler, installationer og jordingssystemer kontrolleres hvert år. Vores specialiser udfører og dokumenterer sådanne inspektioner.
Vi tilbyder servicekontrakter for inspektion og vedligeholdelse, hvilket sikrer væsentlige eftersyn udføres som planlagt og ikke glemmes. Alle eftersyn dokumenteres elektronisk og kontrolformularer gemmes og beskyttes. I tilfælde af at der konstateres skader på anlægget vil disse enten blive repareret omgående eller rapporteret for senere reparation.
I tilfælde af lynnedslag til en bygning undersøger vores teknikere årsagerne til skaden og giver anbefalinger til forbedringer af lynbeskyttelsesforanstaltningerne.