Lynnedslag i et bynært område

Lynnedslag kan udføre store skader på mennesker, tekniske installationer og udstyr samt på bygninger. Et lynnedslag vil skabe overspænding i de elektriske anlæg, ødelægge elektronik, skabe driftsstop og produktionstab og i værste tilfælde kan det starte en brand.
Electricon har meget stor erfaring i at sikre bygninger imod skader fra lynnedslag, både i forbindelse med nybyggeri eller hvis en eksisterende bygning skal sikres.

Med høj kvalitet og individuelle løsninger håndterer vi alle projekttyper uanset størrelser. Fra design, valg af produkter, til installation, vedligeholdelse og eftersyn.
Beskyttelse af bygninger og levende individer imod skader fra lyn er vores stærke kompetence. Electricon har de medarbejdere, viden og værktøjer, der skal til for at rådgive, udføre og servicere avanceret lynbeskyttelse på komplekse bygninger og anlæg.
DS/IEC 62305 er en serie af standarder vi bruger dagligt, som beskriver de metoder der skal anvendes, for at opnå effektiv lynbeskyttelse.
ELECTRICON projekterer og installerer og rådgiver indenfor:

Faglig viden og inspiration

Hvad er lynbeskyttelse?

Lynbeskyttelse har til formål at forhindre skader på mennesker, bygninger og inventar, som følge af direkte eller indirekte lynnedslag.