Hvordan hjælper vi vores kunder?

Som el-installatør står du i frontlinjen, hvor dine kunder forventer, at du kan løse alle opgaver for dem

Dine kunder skal være i trygge hænder hos dig, og uanset hvilken el-teknisk installation det drejer sig om, skal den virke efter hensigten!

Dette adelsmærke tænker din kunde også på, når det drejer sig om driftssikkerhed og beskyttelse af medarbejdere og værdier. Beskyttelse mod overspændinger og transienter indgår ofte på lige fod med for eksempel brand i din kundes risikovurdering.

Hos Electricon er vi specialister inden for beskyttelse mod de kraftigste påvirkninger, som din kunde kan opleve inden for overspændinger og transienter. Store som små kan påvirkningerne føre til alvorlige skader på mennesker, bygninger, produktionsudstyr med videre.

Vil du beskytte din kunde bedst muligt, så vil vi hos Electricon, meget gerne stille vores ydelser, ekspertise og viden til din rådighed.

Vi udfører alle typer af installationer inden for lynbeskyttelse, jordingsanlæg og potentialudligning, så dine kunder får en tryg og sikker hverdag.

Vi tilbyder også overspændingsbeskyttelse af din kundes el-tekniske installationer. Vi stiller helt naturligt vores service og vedligeholdelsesprogram til din rådighed til glæde for dig og dine kunder.

Du er altid velkommen til at kontakte Electricon, uanset om du sidder med et udbud, et projekt eller en forespørgsel, der indeholder lynbeskyttelse, jordingsanlæg og/eller potentialudligning.

Hos Electricon har vi mange års erfaring som underleverandør på entreprise-sager

Alle entreprenører er kendetegnet ved at kunne have mange bolde i luften. Du skal styre og færdiggøre dit projekt til rette pris og tid uanset entrepriseformen, og det er ofte i tæt samarbejde med mange aktører og underleverandører.

Hos Electricon har vi mange års erfaring som underleverandør på entreprise-sager. Vores projektledere og teknikere er klar i gummistøvlerne, når der skal graves ud til fundamentet. De er også klar, når der skal støbes til råhuset. Vi har erfaring med at navigere mellem fagentreprenørerne, når der skal udføres indvendige såvel som arbejder udvendigt. De er også de sidste, der forlader byggepladsen, når lynbeskyttelse på taget, som noget af det sidste, er færdigt inden ibrugtagning.

Hos Electricon er vi specialister inden for lynbeskyttelse, jordingsanlægpotentialudligning og overspændingsbeskyttelse. Vi udfører alle typer af installationer inden for vores specialer på det tidspunkt, der passer bedst ind i din byggeplan.

Du er altid velkommen til at kontakte Electricon, uanset om du sidder med et udbud, et projekt eller en forespørgsel, der indeholder lynbeskyttelse, jordingsanlæg og/eller potentialudligning.

Electricon vil være din fortrukne samarbejds­partner

Som bygnings- og anlægsejer har du ansvaret for, at værdierne i din virksomhed er beskyttet bedst muligt. Du skal samtidigt sikre, at den daglige drift kører optimalt, mens dine medarbejdere føler sig trygge.

Dine beslutninger vedrørende beskyttelse af værdier, bygninger og medarbejdere beror naturligvis på en samlet risikovurdering, hvor et muligt værditab vejes op mod risikoen. Risici i forhold til tyveri, brand, terror og miljø indgår tit i en samlet risikovurdering.

Fra naturens side er lyn et af de mest fascinerende fænomener, men samtidigt kan lyn føre til alvorlige skader på mennesker, bygninger, produktionsudstyr med videre.

Hos Electricon er vi specialister inden for beskyttelse mod nogle af de kraftigste påvirkninger, inden for overspændinger og transienter, som du kan opleve påvirker din produktion og skader dine bygninger.

Du er altid velkommen til at kontakte Electricon, uanset om du sidder med et udbud, et projekt eller en forespørgsel, der indeholder lynbeskyttelse, jordingsanlæg og/eller potentialudligning.