Eftersyn, vedligehold og inspektioner af lynbeskyttelsessystemer

Vores specialuddannede teknikere står for løbende at efterse og vedligeholde lynbeskyttelsessystemerne.

Under inspektionen gennemgås alle dele for løse forbindelser, tæring eller forandringer i bygningen, der kræver tilpasning af lynbeskyttelsesanlægget.

Vi måler den elektriske modstand i anlægget med lav-ohmmetre og dokumenterer i inspektionsrapporter for sammenligning med tidligere målinger.

Inspektion af jordingsanlæg er ligeledes et vigtigt område. Vi udfører inspektioner af jordingsanlæg med løbende interval, så modstande og funktionalitet er verificeret.

Hvert år kontrollerer vi områder med anti-statiske krav, enten på grund af eksplosionsfare eller for beskyttelse af følsomt udstyr, ESD-hjælpemidler, installationer og jordingssystemer. Sådanne inspektioner bliver dokumenteret.

Vi tilbyder servicekontrakter for inspektion og vedligehold, hvilket sikrer, at væsentlige eftersyn udføres som planlagt og ikke bliver glemt.

Alle eftersyn dokumenteres elektronisk og kontrolformularer gemmes og beskyttes.

I tilfælde af, at vi konstaterer skader på anlægget, vil disse enten blive repareret omgående eller rapporteret for senere reparation.

I tilfælde af lynnedslag til en bygning undersøger vores teknikere årsagerne til skaden og giver anbefalinger til forbedringer af lynbeskyttelsesforanstaltningerne.