Kirker, domkirker og tilsvarende helligdomme udgør en væsentlig del af den bevaringsværdige og fredede bygningskultur. De repræsenterer værdi i form af arkitektur og kulturhistorie, værdier vi skal sikre og beskytte.

Udover den egentlige kulturværdi, tjener disse bygninger til at huse mange mennesker, hvorfor lynsikringen ikke alene skal beskytte bygningen, men i høj grad også f.eks. deltagere i en ceremoni i bygningen.Electricon har stor erfaring med at forene de tekniske krav til effektiv lynbeskyttelse, med de særlige arkitektoniske og bygningstekniske udfordringer, disse bygninger kræver.

Denne erfaring har bidraget til mange unikke løsninger, f.eks. hvor eksisterende bygningsdele og materialer kan indgå naturligt – og dermed usynligt – i et lynbeskyttelsesanlæg.