Transienter er spændingsspidser på forsyningsspændingen af kort varighed (mindre end et millisekund) og kan være mange gange højere end den nominelle spænding. Årsagen er typisk lynnedslag eller overbelastninger og udkoblinger på stærkstrømskabler og kommunikationskabler.
Lyntransienter kan overføres direkte eller indirekte til de elektriske installationer gennem forsyningsnettet og andre eksterne forbindelser som telefoner, antenner og andre forsyningslinjer til vand, gas og fjernvarme.

Der skelnes mellem to typer af overspændinger, henholdsvis ”common mode” og ”differentiel mode” transienter.

Common-mode transienter er en overspænding, der opstår mellem forsyningslederne og jord. Common mode transienter er typiske for lyntransienter.

Differentiel-mode transienter opstår mellem faselederen og nul. Dette opstår typisk ved ind- og udkobling af store motorer m.v. Derfor bruges også betegnelsen koblingstransienter.De mest skadelige transienter kommer som følge af lynnedslag.

I de elektriske installationer installeres der ofte både kraftige lynstrømsaflederen – enten som gnistgab eller specielt kraftige varistorer. Fælles for disse type 1 afledere, også nogle gange kaldet grovbeskyttelse, er at de skal kunne holde til den strøm og energi som aflederen udsættes for – typiske ved lynnedslag. På trods af den store strøm og energi, skal aflederen kunne undertrykke overspændingen til et acceptabelt niveau.
I undertavler eller styre/kontroltavler monteres der yderligere beskyttelse til at sikre at overspændingerne undertrykke helt ned til det niveau som de følsomme apparater kan holde til. Denne type to afleder, ofte kaldet mellem- eller finbeskyttelse, der er baseret på mindre varistorer eller i nogle tilfælde dioder, kan ikke holde til så store strømme og energier, men når aflederen sidder længere inde i installationen, er det heller ikke det den udsættes for.