Lynnedslag i et bynært område

Hvad er lynbeskyttelse?

Lynbeskyttelse har til formål at forhindre skader på mennesker, bygninger og inventar, som følge af direkte- eller indirekte lynnedslag.

Electricon har den rigtige viden og de rigtige værktøjer, der skal til for at rådgive, udføre og servicere avanceret lynbeskyttelse på komplekse bygninger og anlæg.

Med høj kvalitet og individuelle løsninger håndterer vi alle projekttyper af lynbeskyttelse uanset størrelsen. Fra design, valg af produkter, til installation, vedligeholdelse og eftersyn.

Beskyttelse af bygninger og levende individer imod skader fra lyn er vores stærke kompetence.

Kontakt os nu

 

Lynbeskyttelse opdeles i to hovedsystemer:

  1. Det ydre system til beskyttelse af bygninger mod direkte lynnedslag
  2. Det indre system, der beskytter mod følgerne af lynnedslag, herunder lynnedslag væk fra bygningen for eksempel i elnettet eller via andre forsyningslinjer

Den ydre lynbeskyttelse har til opgave at opfange lynstrømmen og lede den udenom bygningen, direkte til jord. Et sådant anlæg består primært af tre dele: Indfangningsanlæg, Nedledersystem og Jordingssanlæg.

Komponenterne til indfangning og nedledning er normalt det mest synlige på en bygning, og derfor vil der ofte være arkitektoniske hensyn at tage.

Potentialudligning tjener i forbindelse med lynbeskyttelse til at sikre samme spændingspotentiale på forskellige metaldele inde i bygningen. Er potentialet forskelligt, kan det medføre fare for stød. Der kan også opstå gnistdannelse, der kan være særligt farlige i visse miljøer.

Steldele og fremmedledende dele som for eksempel vandrør og ventilationskanaler skal holdes på samme eller omtrent samme potentiale. Dette udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, en såkaldt udligningsforbindelse, der har et tværsnit jævnfør gældende standard.

Potentialudligningen tilsluttes jordingsanlæg for lynbeskyttelse og hovedarmering i betonkonstruktioner.

Lynstrømmen skal slutte sin vej ud i den omgivende jord. Jordingsanlæggets vigtige opgave er derfor at skabe en så effektiv forbindelse til jorden som muligt.

Både den indre og den ydre beskyttelse skal tilsluttes et godt og holdbart jordingsanlæg.

DS/IEC 62305 er en serie af standarder vi bruger dagligt, som beskriver de metoder der skal anvendes, for at opnå effektiv lynbeskyttelse.

 

Hvad er lyn?

Lyn er en meget kraftig elektrisk påvirkning, som induktivt og kapacitivt kan overføre skadelige spændinger til metaldele, også selvom de ikke er direkte forbundne. Det betyder, at alle metaldele bør være forbundene til en effektiv jordforbindelse – en såkaldt Potentialudligning.

Hvor lynet rammer, er tilfældigt, fordi mange faktorer spiller ind. Metalgenstande i sig selv tiltrækker ikke lyn. Derfor vil en lynafleder på en bygning ikke forøge faren for et lynnedslag, men lynaflederen kan blive det foretrukne sted på bygningen, fordi det er den nærmeste vej til jorden.

Lynnedslag kan udføre store skader på mennesker, tekniske installationer, udstyr og bygninger. Et lynnedslag vil skabe overspænding i de elektriske anlæg, ødelægge elektronik, skabe driftsstop og produktionstab og i værste tilfælde kan et lynnedslag starte en brand.

Electricon har mange års erfaring i at sikre bygninger imod skader fra lynnedslag både i forbindelse med nybyggeri og sikring af eksisterende bygninger.

Kontakt os nu

 

Vigtig viden

Et direkte lynnedslag kan forvolde ganske stor skade, men lyn behøver ikke slå direkte ned i en bygning for at gøre skade.

Lyn op til tre km fra bygningen kan skade elektronisk udstyr i bygningen.

Ifølge statistikken forekommer der 0,25 lynnedslag pr. km2 i Danmark om året. Det betyder rent statistisk, at der årligt forekommer seks lynnedslag indenfor en radius på tre km fra bygningen.

Selvom risikoen for direkte nedslag i en bygning ikke synes særlig stor, er der stor fare for at blive påvirket, hvis der ikke træffes forholdsregler.

Faglig viden og inspiration