Lynbeskyttelse har til formål at forhindre skader på mennesker, bygninger og inventar, som følge af direkte eller indirekte lynnedslag.
Lynbeskyttelse opdeles i to hovedsystemer, henholdsvis det ydre system til beskyttelse af bygninger mod direkte lynnedslag, og det indre system, der beskytter mod følgerne af lynnedslag, herunder lynnedslag væk fra bygningen f.eks. i elnettet eller via andre forsyningslinjer.

Den ydre lynbeskyttelse har til opgave at opfange lynstrømmen og lede den udenom bygningen, direkte til jord. Et sådant anlæg består primært af tre dele, nemlig indfangningsanlæg, nedledersystem og jordingssanlæg.
Komponenterne til indfangning og nedledning er normalt det mest synlige på en bygning, og derfor vil der ofte være arkitektoniske hensyn at tage. ELECTRICON har stor erfaring med at indordne arkitektoniske hensyn i et effekltivt lynsikringsanlæg.

Lynstrømmen skal slutte sin vej ud i den omgivende jord. Jordingsanlæggets vigtige opgave er derfor, at skabe en så effektiv forbindelse til jorden som muligt.
Både den indre og den ydre beskyttelse skal tilsluttes et godt og holdbart jordingsanlæg.

Endelig har vi potentialudligning der i forbindelse med lynbeskyttelse tjener til, at sikre samme spændingspotentiale på forskellige metaldele inde i bygningen. Er potentialet forskelligt kan det medføre fare for stød. Der kan også opstå gnistdannelse, der kan være særligt farlige i visse miljøer.
Steldele og fremmede ledende dele f.eks. vandrør og ventilationskanaler, skal holdes på samme eller omtrent samme potentiale. Dette udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, en såkaldt udligningsforbindelse, der har et tværsnit jf. gældende standard.
Potentialudligningen tilsluttes jordingsanlæg for lynbeskyttelse, samt hovedarmering i betonkonstruktioner.

Vigtige grundprincipper
Et direkte lynnedslag kan forvolde ganske stor skade, men lyn behøver ikke slå direkte ned i en bygning for at gøre skade. Lyn op til 3 km fra bygningen, kan skade elektronisk udstyr i bygningen.
Ifølge statistikken forekommer der 0,25 lynnedslag pr. km2 i Danmark om året. Det betyder rent statistisk, at der årligt forekommer 6 lynnedslag indenfor en radius på 3 km fra bygningen.
Selvom risikoen for direkte nedslag i en bygning ikke synes særlig stor, så er der stor fare for, at blive påvirket, hvis der ikke træffes forholdsregler.

Lyn er en meget kraftig elektrisk påvirkning, som induktivt og kapacitivt kan overføre skadelige spændinger til metaldele, også selvom de ikke er direkte forbundet. Det betyder, at alle metaldele børe være forbundet til en effektiv jordforbindelse, såkaldt potentialudligning.
Potentialudligning er en meget vigtig del af et lynsikringsanlæg, fordi det beskytter mod store spændingsforskelle på metaldele i bygningen. Derfor er potentialudligning også et vigtig krav i miljøer med brand- og eksplosionsfare.

Hvor lynet rammer er tilfældigt, fordi mange faktorer spiller ind. Metalgenstande i sig selv tiltrækker ikke lyn. Derfor vil en lynafleder på en bygning, ikke forøge faren for et lynnedslag, men lynaflederen kan blive det foretrukne sted på bygningen, fordi det er den nærmeste vej til jorden.