Historie

Electricon A/S er et selvstændigt og privat firma der er ejet af Kim Bertelsen og Søren Find Madsen. Vi har hovedkontor i Herning samt afdeling i København, og med vore ca. 25 medarbejdere strategisk placeret over hele landet servicerer vi kunder og projekter over hele Danmark med projektering, installation og vedligeholdelse af systemer til lynbeskyttelse af bygninger og installationer, hvor personsikkerhed, driftssikkerhed, forsyningssikkerhed eller bevaringsværdighed el. lign. er væsentligt. Beskyttelse af bygninger, tekniske installationer og produktionsanlæg med eksplosionsfarlige områder, elektrisk sikring af medicinske rum på hospitaler, samt eftersyn på militære installationer er ligeledes en specialkompetence for Electricon A/S.

Den 1. oktober 2018 solgte vi vores afdelinger ”Engineering & Test” samt ”Products” til Poly-Tech A/S i Bramming, og samtidig skiftede vi navn fra Global Lightning Protection Services A/S (GLPS) til Electricon A/S.

Den 1. januar 2015 opkøbte vi alle aktiver og aktiviteter i virksomheden Jydsk Lynafleder A/S, der blev etableret i 1997 af Bent Lindved.  Jydsk Lynafleder har i alle årene beskæftiget sig med lynbeskyttelse af mangfoldige bygninger og installationer, men manglede teoretisk viden og ledelseskompetencer til fortsat udvikling af virksomheden, hvorfor denne blev solgt til os. 

Før overtagelsen af Jydsk Lynafleder, havde vi også drevet en afdeling for ’Infield Projects’, hvorunder installations-, analyse- og måleopgaver hørte. Vi havde dog dengang kun i begrænset omfang udført installationsarbejder i konkurrence med Jydsk Lynafleder, men ønskede at udvide ’Infield Projects, samt virksomhedens generelle stærke ingeniør- og testforretning med flere installations- og eftersynsprojekter.  Siden overtagelsen er afdelingen vokset støt i takt med antallet og størrelsen af vundne projekter.

Kim Bertelsen, den ene af de to stiftere og nuværende ejere af Electricon A/S, har også tidligere i perioden 1991 til 2003 beskæftiget sig med lynbeskyttelse på bygninger og installationer - og det var derfor nærliggende at udvide forretningsområdet til også at fokuserer på dette i sammenhæng med virksomhedens mange andre relaterede aktiviteter. Det var målet at forsøge at opnå synergi imellem den tunge ingeniørmæssige kompetence i det dengang værende GLPS og det store antal af komplekse opgaver som andre virksomheder i Danmark har svært ved at udføre.  Dette er i stor udstrækning lykkedes og Electricon A/S er på nuværende tidspunkt involveret i mange større projekter, hvor virksomheden er valgt pga. tekniske kompetencer og projektledelses- og montageressourcer i forening.

Kontakt os