Arkitektoniske hensyn

| 0

Ved at involvere ELECTRICON tidligt i et projekt, kan vi yde den optimale rådgivning, der kombinerer effektiv lynbeskyttelse og For eksempel vil en tidlig planlægning kunne sikre anvendelse af planlagte bygningsdele, der også kan tjene som komponenter i et lynbeskyttelsesanlæg. Mest indlysende er metaltag og metalbeklædning, men også bygningens øvrige metalkonstruktion kan ofte med fordel indgå.
Det vil samtidigt influere positivt på anlægsomkostningerne.

ELECTRICONs erfaring giver også meget fordelagtige løsninger på eksisterende bygninger, f.eks. har vi meget stor erfaring med bevaringsværdige bygninger.