ATEX jording

 

Tilbage til ordbogen

ATEX kommer af det franske udtryk ”atmosphere explosible”. Oversat til dansk handler det om sikkerhed i forbindelse med antændelige dampe, brandfarlige gasser og letantændeligt støv i større mængder.
Elektricitet kan medføre gnister og derfor gælder særlige hensyn i disse miljøer.
Electricon er certificeret i at udføre jordingsanlæg i ATEX miljøer.