EMC står for Electromagnetisk Conformance, der oversat til dansk betyder overholdelse af elektromagnetiske normer.

Opfyldes dette ikke, kan der opstå EMI, Electromagnetic Interference, altså elektromagnetiske forstyrrelser. Dette forekommer typisk i elektroniske anlæg med følsomme datastrømme, hvor forstyrrelse kan udvise mange uønskede fænomener og tab af data.

Også på dette område har Electricon opbygget stor erfaring, der ofte kræves for at kunne forudse eller analysere en sådan problemstilling.