ESD

| 0

Står for ”ElectroStatic Discharge”, på dansk ofte kaldet statisk elektricitet.
Elektrostatisk opladning og afladning opstår ved friktion mellem ikke ledende materialer og under specielle atmosfæriske forhold. Lyn er principielt også ESD, i stor målestok.
Fælles for elektrostatisk opladning og afladning er en høj spændingspuls der kan virke skadelig på elektronik.