ELECTRICON gennemfører certificerede målinger – både i forbindelse med etablering af jordingsanlæg, og løbende gennem anlæggets levetid (se vedligeholdelsesplan).

Det er vores erfaring, at anlæg kan ændre sig over tid, både på grund af ændringer i vejret, især regn og kulde, og på grund af fejl i anlægget f.eks. tæring.
Det kan medføre, at anlægget ikke længere opfylder de stillede sikkerheds- og funktionsmæssige krav. Det giver både en falsk sikkerhed og kan medføre personfare og driftsforstyrrelser af udstyr.

Som en væsentlig del af dokumentationen for jordingsanlæg laver Electricon altid en tegning, som viser placeringen af de enkelte elektroder og de føringsveje og dybde af mellemledere m.v. Med denne dokumentation er det muligt at udføre fremtidige udgravninger eller tilbygninger uden at beskadige det udførte jordingsanlæg.