Kugleradius model

Denne noget kryptiske betegnelse anvendes i IEC 62305 til at beskrive, hvordan man vurderer risikoen for direkte lynnedslag i en bygning.

Princippet går ud på, at et lyn vil søge mod jord via den mest effektive vej. Hvis spidsen af et lyn derfor angives som centrum i en fiktiv kugle, vil kuglen angive mulige baner i alle retninger.
Når kuglen befinder sig på jorden, er der dannet en bane for lynet.
Triller man nu kuglen hen mod en bygning og videre henover bygningen kan man se, at der dannes uheldige veje for lynet.

Modellen kan samtidigt benyttes til at anvise strategiske placeringer for lynfangeranlæg på bygningen.

Sikringsklasser (LPS I, II, III og IV) angiver forskellig diameter på kuglen fra radius 20 meter til radius 60 meter. Laveste radius angiver største sikringsniveau, der forudsætter et større lynfangeranlæg end de lavere klasser.