Hvad er potentialudligning?

I ethvert lynbeskyttelsesanlæg kræves potentialudligning som en fundamental del. Potentialeudligning er essentiel for at opnå beskyttelse imod de indirekte effekter af lynet og for at sikre god EMC i installationen.

Electricon har specialviden om potentialudligning fra utallige projekter, og vi har de nødvendige kapaciteter til at påtage os meget store projekter i forbindelse med potentialudligning.

Hospitaler, farmaceutisk eller kemisk industri, banker, Atex og datacentre eller militære installationer er eksempler på installationer, hvor potentialudligning er vigtig og påkrævet for at sikre en sikker og stabil drift.

Alle fremmedledende dele skal forbindes til hovedudligningssystemet. Afhængigt af funktionaliteten af installationen, bygningen eller anlægget er det ofte nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Potentialudligningsanlæg er en integreret del af et lynbeskyttelsesanlæg, hvor det sammen med et effektivt jordingsanlæg, sikrer både mennesker, dyr og maskiner.

På grund af den stigende lynfrekvens i Danmark og den stadig større anvendelse af elektronisk udstyr i vores samfund, er effektiv potentialudligning i dag påkrævet i ethvert nybyggeri.

Kontakt os nu og hør, hvad vi kan gøre for dig

 

Hvordan fungerer potentialudligning?

Steldele og fremmedledende dele som for eksempel bygningsarmering, vandrør og ventilationskanaler skal holdes på samme eller omtrent samme elektriske niveau eller potentiale.

Processen kaldes udligning – ofte betegnet potentialudligning.

potentialudligning udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, der har et tværsnit jævnfør gældende standard.

Udligningsforbindelser opdeles i:

 

Beskyttende potentialudligning

(Tidligere benævnt hovedudligningsforbindelse)

Beskyttende potentialudligning skal principielt sikre, at alle fremmedledende dele i en bygning har samme elektriske potentiale – både under drift og ved fejl eller lynnedslag. Når der er tale om potentialeudligning, vil en person, der rører ved to forskellige ledende dele ikke opleve en farlig spændingsforskel, hvilket sikrer, at man ikke får elektrisk stød. Man reducerer ligeledes berøringsspændingen, når der er fejl på brugsgenstande, ligesom den Beskyttende potentialudligning beskytter både personer og dyr og det tilsluttede materiel i forbindelse med en udefrakommende spændingsstigning.

Den Beskyttende potentialudligning forbindes med hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og fremmedledende dele som for eksempel metalrør, der går ind i bygningen udefra til for eksempel gas, vand og fjernvarme mv.

Den Beskyttende potentialudligning tilsluttes endvidere jordingsanlæg for lynbeskyttelse, når dette forefindes.

Alt armeringsjern, der kan indføres et fremmed jordpotentiale, skal ligeledes forbindes til den Beskyttende potentialudligning. Det gælder både insitu-støbte og præfabrikerede betonelementer.

Tilslutning til den beskyttende potentialeudligning skal ske så tæt som muligt på det sted, hvor den fremmedledende del føres ind i bygningen

 

Supplerende beskyttende potentialudligning

(Tidligere benævnt supplerende udligningsforbindelser)

Supplerende beskyttende potentialudligning anvendes som ekstra beskyttelse som for eksempel i eksplosive områder, hvor en gnist kan få katastrofale følger. Den supplerende udligningsforbindelse skal sikre, at der er samme eller omtrent samme potentiale på fremmedledende dele, som kan berøres samtidigt af en person eller et dyr.

I nye bygninger skal der altid udføres Supplerende beskyttende potentialudligning i vådrum, der indeholder bad eller bruser. De fremmedledende dele skal forbindes til beskyttelseslederen tæt ved det sted, hvor de bliver ført ind i vådrummet.

Faglig viden og inspiration