Steldele og fremmede ledende dele som f.eks. bygningsarmering, vandrør og ventilationskanaler, skal holdes på samme eller omtrent samme elektriske niveau eller potentiale. Denne proces kaldes udligning, ofte betegnet potentialudligning.
Dette udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, der har et tværsnit jf. gældende standard.

Udligningsforbindelser opdeles i:

Beskyttende potentialudligning
(Tidligere benævnt hovedudligningsforbindelse).
Beskyttende potentialudligning skal principielt sikre, at alle fremmede ledende dele i en bygning har samme elektriske potentiale – både under drift og ved fejl eller lynnedslag. Når der er tale om potentialeudligning, vil en person, der rører ved to forskellige ledende dele ikke opleve en farlig spændingsforskel, hvilket sikrer, at man ikke får elektrisk stød. Man reducerer ligeledes berøringsspændingen, når der er fejl på brugsgenstande, ligesom den beskyttende potentialudligning beskytter både personer og dyr og det tilsluttede materiel i forbindelse med en udefrakommende spændingsstigninger.

Den beskyttende potentialudligning forbindes med hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og fremmede ledende dele som f.eks. metalrør der går ind i bygningen ude fra, f.eks. til gas, vand og fjernvarme mv.

Den beskyttende potentialudligning tilsluttes endvidere jordingsanlæg for lynbeskyttelse, når dette forefindes.
Alt armeringsjern, der kan indføres et fremmed jordpotentiale skal ligeledes forbindes til den beskyttende potentialudligning. Dette gælder både insitu-støbte og præfabrikerede betonelementer.
Tilslutning til den beskyttende potentialeudligning skal ske så tæt som muligt på det sted, hvor den fremmedledende del føres ind i bygningen

Supplerende beskyttende potentialudligning
(Tidligere benævnt supplerende udligningsforbindelser).
Supplerende beskyttende potentialudligning anvendes som ekstra beskyttelse, f.eks. i eksplosive områder, hvor en gnist kan få katastrofale følger. Den supplerende udligningsforbindelse skal sikre, at der er samme eller omtrent samme potentiale på fremmedledende dele, som kan berøres samtidigt af en person eller et dyr.

I nye bygninger skal der altid udføres supplerende beskyttende potentialudligning i vådrum , der indeholder bad eller bruser. De fremmede ledende dele, skal forbindes til beskyttelseslederen tæt ved det sted, hvor de bliver ført ind i vådrummet.

Potentialudligningsanlæg er en integreret del af et lynbeskyttelsesanlæg, hvor det sammen med et effektivt jordingsanlæg, sikrer både mennesker, dyr og maskiner.

På grund af den stigende lynfrekvens i Danmark og den stadig større anvendelse af elektronisk udstyr i vores samfund, er effektiv potentialudligning i dag påkrævet i ethvert nybyggeri.