Ingeniørdesign

Vi udfører komplette designopgaver på lynbeskyttelse i overensstemmelse med krav fra vore professionelle kunder - og i henhold til de mest opdaterede standarder og guidelines. Vore ingeniører har årelang erfaring indenfor lynbeskyttelse, hvilket gør at løsninger skabes hurtigt og sikkert, samt i overensstemmelse med gældende standard, praktisk sund fornuft og god praksis.

Baseret på projektets omfang, defineres et projektteam indeholdende de nødvendige kompetencer og ressourcer til gennemførelse af designopgaven indenfor aftalt tid og budget. Den hurtige vej til færdiggørelse er en nøgleparameter for vores projektledere.

Alle projekter er gennemført omhyggeligt i henhold til projektstyringsmetoder med gennemsigtig ressourcestyring og løbende rapportering af fremdrift og stade.

Kontakt os