Jordingsanlæg

Jordingsanlæg er vigtige for enhver elektrisk installation og lynbeskyttelsessystem. Vi har den viden, erfaring og installations kapacitet der skal til for at udføre anlæg til ethvert formål.

Et ELECTRICON jordspyd er generelt udført med dybtrukne kobberledere uden samlinger for derved at sikre en stor modstandsstabilitet og lang levetid. Systemet medfører ligeledes meget lav galvanisk tæring.

Vi afgiver estimerede eller faste priser på jordingsanlæg til ethvert formål og med enhver overgangsmodstand.

I større installationer er jordingsanlæggene oftest integreret i bygningsfundamenter, hvor betonen og armeringsjern, sammen med kobberledere, specielle klemmer og jordingsudtag udgør det samlede fundamentsjordingsanlæg. Et sådant horisontalt jordingsanlæg udgør et perfekt referenceanlæg for i moderne installationer at opnå gode EMC-forhold og markant højere immunitet imod transient overspændinger og lynstrømme.

I områder med høj jordmodstand anvendes specielle metoder til at opnå brugbare modstande og impedanser.

Kontakt os