Lynbeskyttelse

Hvorfor skal man beskytte sin bygning imod lynnedslag?

Hvis ikke man har et lynbeskyttelsessystem, er der stor risiko for at et lynnedslag vil udføre store skader på mennesker, tekniske installationer og udstyr samt på selve bygningen. Et lynnedslag skaber overspænding i dine elektriske anlæg, ødelægger elektronik, skaber driftsstop og produktionstab og i værste tilfælde starter en brand.

Hos Electricon har vi over 20 års erfaring i at sikre bygninger imod lynnedslag, vi kan hjælpe dig hvis du skal bygge nyt, eller har en eksisterende virksomhed du skal have sikret - Med høj kvalitet og individuelle løsninger håndterer vi alle projekttyper uanset størrelser. Fra design, valg af produkter, til installation, servicering og eftersyn.

Beskyttelse af bygninger og levende individer imod skader fra lyn er vores stærke kompetence. Vi har de medarbejdere, viden og værktøjer, der skal til for udføre/servicere og rådgive omkring avanceret lynbeskyttelse på komplekse bygninger og anlæg.

DS/IEC 62305 er en serie af standarder vi bruger dagligt, som beskriver de metoder der skal anvendes for at opnå effektiv lynbeskyttelse.

 

Lynbeskyttelsessystem

Ethvert lynbeskyttelsessystem skal indeholde de følgende delsystemer:

  • Indfangningsanlæg
   Der dækker den øverste del af bygningen med enten et maskenet, opfangere eller en kombination. Indfangningsanlægget skal dække hele bygningen og specielt dens kanter og spidser.
 • Nedlederanlæg
  Der sikre at lynstrømmene bliver neddelt og ledt sikkert til jord.
 • Potentialeudligning
  Der sikre spændingsudligning imellem det ydre lynbeskyttelsessystem og de indre installationer og bygningsdele.
 • Jordingssanlæg
  Der udgør forbindelsen til omgivelserne såvel som distribution af det interne jordpotentiale samt sikrer lav skridt- og berøringsspænding.
 • Overspændingsbeskyttelse i effekt og kontrolinstallationer
  Der sikre overspændinger holdes på et lavt niveau for ikke at ødelægge følsomt og kritisk udstyr.

Ethvert lynbeskyttelsessystem er dokumenteret med modstandsmålinger, og periodevis vedligeholdelse og inspektion er påkrævet.

 

Electricon’s værditilførelse:

Før eller siden vil et lynnedslag ramme værdifulde aktiver.

 • Electricon lynbeskytter i dag aktiver for milliarder af kroner fra den ødelæggende virkning fra lynet med mindst 98%
 • Electricon’s produkter og installationer minimerer kostbar nedetid for kritiske konstruktioner som Proces og produktions virksomheder, finansielle bygninger, sygehuse, datacentre, forsyningsvirksomheder, Golfhuse og idrætsanlæg, bevaringsværdige bygninger, Museer og kirker med høj kulturarv, rigsarkiver, forsvars bygninger og installationer samt infrastrukturanlæg.

 

Kontakt os