Potentialudligning

Potentialudligning

Normer og bekendtgørelser kræver potentialudligning som en fundamental del af enhver elektrisk installation. Alle fremmedledende dele skal forbindes til hovedudligningssystemet. Afhængig af funktionaliteten af installationen, bygningen eller anlægget kan det være nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Hospitaler, pharmaceutisk eller kemisk industri, banker og datacentre eller militære installationer. Disse er bare nogle få eksempler på installationer hvor potentialeudligning er vigtige. Ligeledes er det påkrævet for at sikre en sikker og stabil drift.

I ethvert lynbeskyttelsessystem er potentialeudligning essentiel for at opnå beskyttelse imod de indirekte effekter af lynet og for at sikre god EMC i installationen.

Vi har speciel viden omkring potentialudligning fra utallige projekter og har de nødvendige kapaciteter til at påtage sig meget stor projekter.

Kontakt os