Hvad er transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse har til formål at beskytte elektriske installationer og anlæg mod transiente overspændinger og impulser, der for eksempel kan opstå ved lynnedslag i forbindelse med arbejde på elnettet og fra tilsluttet elektrisk udstyr som motorer og transformere.

Transientbeskyttelse opdeles i forskellige klasser: Grov, mellem og fin, der blandt andet afhænger af restspændingen efter transienten er afledt. Når spændingen igen er normal, vil der ikke længere ske en afledning.

Transientbeskyttelsen skal tilsluttes en effektiv jordforbindelse, så transienten ledes direkte til jorden – og dermed udenom det udstyr, der skal beskyttes.

Transientbeskyttelse skal kombineres med potentialudligning for at undgå potentialeforskelle mellem installationer og følsomt elektronisk udstyr, som kan føre til overslag, der typisk opstår internt i det følsomme elektroniske udstyr eller mellem elektronisk udstyr og andre ledende dele.

Electricon tilbyder vurdering af beskyttelsesforanstaltninger mod direkte lynnedslag ud fra anbefalingerne i IEC 62305 og Transientbeskyttelse, beskrevet i DS/HD 60364.

Electricon kan rådgive, projektere og installere Transientbeskyttelse indenfor:

Kontakt os nu

Hvad er transienter?

Transienter er spændingsspidser på forsyningsspændingen af kort varighed (mindre end et millisekund) og kan være mange gange højere end den nominelle spænding. Årsagen er typisk lynnedslag eller overbelastninger og udkoblinger på stærkstrømskabler og kommunikationskabler.

Lyntransienter kan overføres direkte eller indirekte til de elektriske installationer gennem forsyningsnettet og andre eksterne forbindelser som telefoner, antenner og andre forsyningslinjer til vand, gas og fjernvarme.

 

Der skelnes mellem to typer af overspændinger:

  • Common mode-transienter, som er en overspænding, der opstår mellem forsyningslederne og jord. Common mode-transienter er typiske for lyntransienter.
  • Differentiel mode-transienter, der opstår mellem faselederen og nul. Dette opstår typisk ved ind- og udkobling af store motorer med videre. Derfor bruges også betegnelsen koblingstransienter. De mest skadelige transienter kommer som følge af lynnedslag.

I elektriske installationer installeres der ofte både kraftige lynstrømsafledere – enten som gnistgab eller specielt kraftige varistorer. Fælles for disse Type 1-afledere, også kaldet grovbeskyttelse, er, at de skal kunne holde til den strøm og den energi, som aflederen udsættes for – typisk ved lynnedslag. På trods af den store strøm og energi skal aflederen kunne undertrykke overspændingen til et acceptabelt niveau.

I undertavler eller i styre-/kontroltavler monteres der yderligere beskyttelse til at sikre, at overspændingerne undertrykker helt ned til det niveau, som de følsomme apparater kan holde til. Denne Type 2-afleder, ofte kaldet mellem- eller finbeskyttelse, der er baseret på mindre varistorer, eller i nogle tilfælde dioder, kan ikke holde til så store strømme og energier. Men når aflederen sidder længere inde i installationen, er det heller ikke det, den udsættes for.

Faglig viden og inspiration