Potentialudligning

 

Tilbage til ordbogen

Steldele og fremmede ledende dele f.eks. vandrør og ventilationskanaler skal holdes på samme eller omtrent samme niveau eller potentiale. Denne proces kaldes udligning, ofte betegnet potentialudligning.
Dette udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, der har et tværsnit jf. gældende standard.

Udligningsforbindelser opdeles i
• hovedudligningsforbindelse
• supplerende udligningsforbindelser
• lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse.