Potentialudligning

| 0

Steldele og fremmede ledende dele f.eks. vandrør og ventilationskanaler, skal holdes på samme eller omtrent samme niveau eller potentiale. Denne proces kaldes udligning, ofte betegnet potentialudligning.
Dette udføres i praksis ved at etablere ledende forbindelse mellem metaldelene ved hjælp af en leder, der har et tværsnit jf. gældende standard.

Udligningsforbindelser opdeles i
• hovedudligningsforbindelse
• supplerende udligningsforbindelser
• lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse.