Kontor- og administrationsbygninger indeholder typisk en del IT og andet sårbart udstyr, der skal sikres mod elektriske skader, ligesom sikring af bygningen mod brand og andre skader også er vigtig.

 

Sikkerhed for personalet er naturligvis altafgørende. Dertil kommer behovet for at kunne holde arbejdet i gang, undgå strømafbrydelser eller direkte skader på det sårbare udstyr.

Moderne kontorbygninger har ofte interaktiv regulering af varme og ventilation ved hjælp af intelligent teknologi. Det giver høj arbejdskomfort i dagligdagen, men er samtidigt meget sårbart for følgerne af lynnedslag direkte i bygningen, men også et stykke fra bygningen.

Lynfangeranlæg på kontorbygning

Direkte lynnedslag imødegås ved det ydre lynbeskyttelsessystem, der består af lynfanger på tage, nedledersystem og et effektivt jordingsanlæg. Derved ledes lynstrømmen udenom bygningen og sikkert til jorden.

Den indre lynbeskyttelse skal sikre, at der ikke opstår overspænding på elnettet og andre forsyningslinjer. Det består blandt andet af transientbeskyttelse og potentialudligning.

Electricon har stor erfaring med at etablere både udvendig og indvendig lynbeskyttelse i kontor- og administrationsbygninger.

Ved nybyggeri kan vi med fordel blive involveret meget tidligt i processen, så blandt andet jordingsanlægget kan sikres den bedste og mest økonomiske udformning.

Dette kan indbefatte forskellige løsninger for eksempel dybdeelektroder, ringjord eller fundamentsjord – eller en kombination. Det afhænger af mulighederne på stedet, som vi gerne rådgiver om.

Er bygningen allerede opført, løser vi også opgaven. Med dybdeelektroder, der kan placeres uden egentligt gravearbejde, kan vi sikre en effektiv jordforbindelse under vanskelige forhold.

 

Fundamentsjord skal installeres, mens bygningen opføres.
Lynfangeranlæg på kontorbygning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange moderne bygninger har fladt tag, der udnyttes til ekstra opholdsareal for personalet. Her kan Electricon også tilbyde lynsikring, som kan indgå som en naturlig del af indretningen.