Fundamentsjord

 

Tilbage til ordbogen

Ved fundamentsjord (også kaldet strukturjord) udnyttes jernarmeringen i fundamentet som jordforbindelse. Det forudsætter, at armeringen er udført med sammenhængende forbindelse.
Yderligere anvendes ofte en såkaldt ringjord, der typisk består af en kobberskinne hele vejen rundt om soklen og med flere tilslutninger til jernarmeringen.