Ringjord

 

Tilbage til ordbogen

Ringjord består typisk af en kobberleder, der ligger vandret i overfladen. For at være effektiv, skal den vandrette jordelektrode dække et stort areal.

En vandret elektrode med stor dækningsareal kræver en del gravearbejde, og derfor sker anlæggelse typisk i forbindelse med nybyggeri. Det kræver god koordination mellem berørte entreprenører, hvorfor vi anbefaler, at Electricon involveres i projektet så tidligt som muligt.