Indfangningsanlægget består af flere lynafledere, der er forbundet sammen og til jord.
Selve lynaflederen er typisk en metalstang, der sidder højest på en bygning og placeret strategisk i forhold til bygningens karakteristik.
Naturlige bygningsdele kan anvendes som lynafleder, f.eks. vil et kobberbelagt spir på en kirke kunne anvendes, og derved tilgodese arkitektoniske hensyn også.