Lynafleder

 

Tilbage til ordbogen

Indfangningsanlægget består af flere lynafledere, der er forbundet sammen og til jord.
Selve lynaflederen er typisk en metalstang, der sidder højest på en bygning og placeret strategisk i forhold til bygningens karakteristik.
Naturlige bygningsdele kan anvendes som lynafleder, f.eks. vil et kobberbelagt spir på en kirke kunne anvendes, og derved tilgodese arkitektoniske hensyn også.