Supplerende beskyttende potentialudligning

 

Tilbage til ordbogen

(Tidligere benævnt supplerende udligningsforbindelser).
Supplerende beskyttende potentialudligning anvendes som ekstra beskyttelse, f.eks. i eksplosive områder, hvor en gnist kan få katastrofale følger.

Den supplerende udligningsforbindelse skal sikre, at der er samme eller omtrent samme potentiale på spændingsførende dele, som kan berøres samtidigt af en person i de tilfælde, hvor man ikke kan beskytte ved at afbryde elektriciteten.

I nye bygninger skal der altid udføres supplerende beskyttende potentialudligning i de rum, der indeholder bad eller bruser.

Fremmed ledende dele skal udlignes
De fremmede ledende dele skal forbindes til beskyttelseslederen tæt ved det sted, hvor de bliver ført ind i det våde rum.