Elektromagnetisk puls

 

Tilbage til ordbogen

I forbindelse med lynudladninger skabes et elektromagnetisk felt, der kan opfanges af metalgenstande f.eks. luftledninger, antenner og lignende.

Den elektromagnetiske påvirkning omsættes til den spænding, der vandrer ud i de tilsluttede systemer.
Således vil lyn kunne udløse skadelige transienter, uden der behøver at være tale om et egentligt lynnedslag.
Dette kaldes LEMP.