Risikoareal

 

Tilbage til ordbogen

Ved vurdering af risikoen for direkte lynnedslag i en bygning, beregnes risikoarealet som det samlede areal et lyn har mulighed for at ramme.
Beregningen inkluderer geometriske modeller, der er fastlagt i IEC normerne, den såkaldte ”Rullende kugle model”.