Separationsafstand

 

Tilbage til ordbogen

Lynaflederanlæg skal holdes i passende afstand fra andre metaldele, f.eks. ventilationsanlæg, solceller og antenneanlæg.

Afstanden skal være i overensstemmelse med IEC/EN 62305.
Electricon bør tages med på råd, også hvis der eftermonteres nye installationer på et tag, hvor der i forvejen er monteret et lynafledersystem.

Ved for kort afstand kan der både opstå egentligt overslag eller induceres magnetfelter, der giver utilsigtede strømme i metaldele.