Transient

 

Tilbage til ordbogen

En transient er en meget kortvarig overspænding, der kan påvirke elektriske apparater og elektronisk udstyr, og derved forårsage driftforstyrrelser og tab af data.
Transienter kan opstå ved lynnedslag, arbejde på forsyningsnettet eller andre utilsigtede hændelser. Også almindelig drift som start og stop af store, elektriske motorer kan skabe transienter.