Vedligeholdesplan

 

Tilbage til ordbogen

Det er ved visse installationer et krav, at der er en vedligeholdelsesplan for anlægget, så man sikrer, at det hele tiden lever op til den ønskede funktionsdygtighed.

Electricon tilbyder at udarbejde og gennemføre vedligeholdelsesplaner for alle typer jordingsanlæg.