Ydre lynbeskyttelse

 

Tilbage til ordbogen

Ved ydre lynbeskyttelse forstås lynfangeranlæg, nedledning og jordingsanlæg.
Ydre lynbeskyttelse vil kun have til formål at opfange direkte lynnedslag i bygningen og lede lynet sikkert til jord.
Ydre lynsikring bør altid kombineres med et indre lynsikringssystem.